The Big Feed, 1999

Under våren 1999 reste vi runt i södra USA och gjorde en serie intervjuer med fångar på Death Row. Vi diskuterade ritualen kring den sista måltiden och hur de ställde sig till denna sista önskan innan dödsstraffet. När man dömts till döden i USA spenderar man resten av sitt liv i en liten cell. Veckan innan avrättningen förflyttas man dock till en avdelning som kallas för The Death Watch Area. Detta är ett område som övervakas 24 timmar om dygnet för att kunna kontrollera fångens alla förehavanden. Fången är tvungen att genomgå en rad olika procedurer som att signera av sina personliga ägodelar, raka sig om avrättningsmetoden är elektriska stolen, möta en präst, och slutligen intagandet av en egenhändigt vald sista måltid. Denna sista ritual är en tradition som stammar från antiken. Vår fråga i denna film var: hur närmar man sig denna ritual idag? Fokus var ställt på den absurda motsättningen mellan ett legalt system som håller en dödsdömd människa inspärrad i tiotals år utan några som helst möjligheter att påverka sin situation eller göra egna val, för att stunden innan avrättningen erbjuda en liten gest av medmänsklighet i form av ett mål mat. Frågan är om denna ritual är utformad för att lugna de inblandade i utmätandet av straffet, eller om det är en kall kalkyl av kugghjulsstål där systemet medvetet utnyttjar ritualer och estetik som meningsbyggare i ett spektakulärt syfte för att den dömde lättare skall acceptera sitt öde?

11 min. DV. Filmen producerades till iKON, en dokumentärfilmsserie av Svt 1999.

Marion Pruitt
Avrättad 12 April 1999
Cummins Unit
Arkansas State Prison
Bigert & Bergström 1999

Filmer


Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök