Face au temps, Hôpital Delafontaine, Saint Denis, Paris, 2014-2015

Konstnärlig gestaltning av fasad, Hôpital Delafontaine, Saint-Denis, Paris, 2014-2015

Vädret är ett av våra vanligaste samtalsämnen, det som för människor samman och alltid går att relatera till oavsett kulturell bakgrund eller etnisk tillhörighet. Regionalt är vi alla lika inför vädrets makter. Sett i ett större perspektiv är klimatet och vädret en global angelägenhet som de senaste årtiondena utvecklats till en explosiv debatt kring hur människan påverkar det genom sin livsstil. Väder och klimat påverkar även vår hälsa och inom den s.k biometeorologin, läran om vädrets inverkan på vår hälsa, studerar man hur detta hänger ihop.

Till sjukhuset Hôpital Delafontaine i Saint-Denis utanför Paris skissar vi nu på en konstnärlig gestaltning som vill föra in vädret och diskussionen om klimat och hälsa direkt i husets fasad och korridorer. Utgångspunkten är ett stort hisschakts fönsternischer vars betongornamentik skall tas bort. Det har fungerat som en sirlig kontrast till den brutala huskroppen och vi har tagit fasta på detta formspråk och utvecklat det i vårt förslag. Idén är att använda ett speglande material som skall reflektera både den yttre himlens förändringar och det inre husets besökare. Vi vill ersätta de slingrande och böljande formerna med isobarer, varm- och kallfronter, vindpilar, regn, moln och solskivor. Symboler som rör sig mellan det igenkännbara och det mer vetenskapliga. Utförda i speglande stål i olika färger bildar de tillsammans en karta som sträcker sig upp längst fasadens nischer. En väderprognos över världens olika klimatzoner.

Projektet är ett samarbete med 3CA, Paris och beräknas färdigställas under våren 2015.

Skiss/fotomontage till Face au temps
Bigert & Bergström 2014

Bilder


3D skiss, detalj, Face au temps, Bigert & Bergström 2014
3D skiss, detalj, Face au temps, Bigert & Bergström 2014
3D skiss, detalj, Face au temps, Bigert & Bergström 2014

Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök